PRIHLÁŠKA

za člena Tanečnej školy TOP CENTRUM (má viac ako 18 rokov)


Údaje k úhrade*

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zaškrtnutím políčka/políčok uvedených nižšie a odoslaním prihlášky dotknutá osoba súhlasí so spracovaním jej vyššie vyplnených osobných údajov tanečnou školou TOP CENTRUM v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a to za nasledovným účelom/účelmi*:


* Relevantné zaškrtnite
** Bez registrácie za člena tanečnej školy nie sme schopní poskytovať dotknutej osobe tanečné hodiny
** Bez súhlasu so spoločnými podmienkami nie sme schopní poskytovať dotknutej osobe tanečné hodiny