TANEČNÁ PRÍPRAVA PRE DETI

3r – 7r TANEČNÁ PRÍPRAVKA MINI, MIDI a MAXI

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, učia sa tancovať /najskôr jednoduché/ choreografie za sprievodu detských piesní - moderných alebo ľudových. Každá lekcia pozostáva z rozcvičky, v ktorej sú zahrnuté aj cviky z detskej jogy a cviky na prevenciu plochých nôh. Naším cieľom je naučiť deti uvedomovať si jednotlivé časti tela a jednotlivo ich aj používať. Výučba je zameraná na správne držanie tela, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, cítenie hudby a rytmu. Deti sa okrem iného učia pracovať v skupinách, vo dvojiciach aj samostatne. Prípravka je predstupňom k Detskému tancu (od 7 rokov), počas ktorého sa už učia kroky latinsko-amerických a štandardných tancov.