BALETNÁ PRÍPRAVA PRE
DETI

Super tanečná škola pre deti v meste Bratislava

Neviete sa rozhodnúť, aké záujmové krúžky pre deti vybrať? Tanec pre deti je skvelá možnosť, ako sa môžu deti hravou formou zaradiť do kolektívu, naučiť sa pracovať v skupinách či zdravou formou rozvýjať svoje pohybové zdatnosti.

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, učia sa tancovať /najskôr jednoduché/ choreografie za sprievodu detských piesní - moderných alebo ľudových. Každá lekcia pozostáva z rozcvičky, v ktorej sú zahrnuté aj cviky z detskej jogy a cviky na prevenciu plochých nôh. Naším cieľom je naučiť deti uvedomovať si jednotlivé časti tela a jednotlivo ich aj používať. Tanečná výučba pre deti je zameraná na správne držanie tela, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, cítenie hudby a rytmu. Deti sa okrem iného učia pracovať v skupinách, vo dvojiciach aj samostatne.

Prípravka je predstupňom k Detskému tancu, počas ktorého sa už učia kroky latinskoamerických a štandardných tancov.

Baletné kurzy pre deti MINI (3-4r)

V tejto skupine si detičky rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku a orientáciu v priestore. Výučba prebieha formou hry, do hodiny sa zapájajú riekanky a rôzne rytmické cvičenia či hry s hudbou.

Baletné kurzy pre deti MIDI (5-6r)

V tejto skupine sa detičky učia zapájať svoje telo do uvedomelého pohybu. Na hodine sa robia hravé cvičenia so zameraním na rozvoj telesného pohybu s cieľom upevniť svalstvo a formovať správne pohybové návyky. Na lekciách sa zoznámia s krátkymi tanečno/pohybovými kombináciami na precvičovanie pamäte a koordinácie tela.

Baletné kurzy pre deti MAXI (7-9r)

V tejto skupine majú deti už osvojené základné techniky pohybu či koordinácie. Deťom pribúda obtiažnosť cvičení z predchádzajúceho levelu, dbá sa na flexibilitu tela. Pracuje sa na náročnejších krokových variáciách, vytárajú sa krátke choreografie.

Chcete svojej ratolesti dopriať zdravý pohyb a správny pohybový rozvoj? Prihláste vaše dieťatko k nám!

PRIHLÁSIŤ