NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Svadobný tanečný rýchlokurz 2019

Termín A: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 1.7.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.7.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 3.7.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 5.8.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.8.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 2.9.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 4.9.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 7.10.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 9.10.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ

Summer Ladies Latino

Termín A: PO Petržalka I. 18:00-19:00 1. hodina 1.7.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ŠT Centrum 18:00-19:00 1. hodina 4.7.2019 4x60 min PRIHLÁSIŤ