NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: PI Petržalka 18:30-19:45 1. hodina 10.7.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Petržalka 19:30-20:45 1. hodina 14.7.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PI Centrum 20:00-21:15 1. hodina 24.7.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: NE Centrum 18:15-19:30 1. hodina 2.8.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Tanečný rýchlokurz pre dospelých

Termín A: PI Petržalka 18:30-19:45 1. hodina 10.7.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Petržalka 19:30-20:45 1. hodina 14.7.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PI Centrum 20:00-21:15 1. hodina 24.7.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: NE Centrum 18:15-19:30 1. hodina 2.8.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ

Summer Ladies Latino

Termín A: PO Petržalka 18:45-19:45 1. hodina 6.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ŠT Centrum 19:00-20:00 1. hodina 9.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka 18:45-19:45 1. hodina 3.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: UT Centrum 19:30-20:30 1. hodina 4.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz 2020

Termín A: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 6.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 8.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 3.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 5.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 7.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 9.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 5.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ