NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Svadobný tanečný rýchlokurz 2020

Termín A: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 1.6.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.6.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 6.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 8.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 3.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 5.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 7.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 9.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 5.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ