NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Tanečná prípravka pre deti MINI (3-4r)

Termín A: UT Petržalka I. 17:00-17:45 1.hodina 8.1.2019 12x45 min PRIHLÁSIŤ

Tanečná prípravka pre deti MIDI (5-6r)

Termín A: UT Petržalka I. 17:45-18:30 1.hodina 8.1.2019 12x45 min PRIHLÁSIŤ

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: ŠT Ružinov 19:15-20:30 1.hodina 17.1.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Centrum 20:45-22:00 1.hodina 21.1.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Petržalka I. 17:00-18:15 1.hodina 29.1.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PI Ružinov 18:00-19:15 1.hodina 22.2.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: NE Centrum 16:30-17:45 1.hodina 24.2.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Petržalka I. 18:00-19:15 1.hodina 27.2.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PI Centrum 20:30-21:45 1.hodina 29.3.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Petržalka I. 19:15-20:30 1.hodina 17.4.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: NE Centrum 20:45-22:00 1.hodina 28.4.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz 2019

Termín A: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 4.3.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 6.3.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 6.3.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 1.4.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.4.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 3.4.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 6.5.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 8.5.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 8.5.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 3.6.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 5.6.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín L: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 5.6.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín M: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 1.7.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín N: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.7.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín O: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 5.8.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín P: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.8.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín R: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 2.9.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín S: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 4.9.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín T: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 7.10.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ
Termín U: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 9.10.2019 4 x 60 min PRIHLÁSIŤ

Latino pre ženy - začiatočníčky

Termín A: ŠT Centrum 20:00-21:00 1.hodina 17.1.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Petržalka I. 17:00-18:00 1.hodina 21.1.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Ružinov 20:15-21:15 1.hodina 30.1.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Centrum 19:30-20:30 1.hodina 18.2.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Centrum 20:30-21:30 1.hodina 25.3.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ

MaxPower

Termín A: UT Ružinov 17:30-18:20 1.hodina 8.1.2019 8x50 min PRIHLÁSIŤ