NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: PO Centrum 17:30-18:45 1. hodina 4.3.2024 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ŠT Centrum 19:30-20:45 1. hodina 4.4.2024 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Centrum 20:00 - 21:15 1. hodina 23.4.2024 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: NE Centrum 17:00 - 18:15 1. hodina 28.4.2024 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ŠT Centrum 17:00 - 18:15 1. hodina 2.5.2024 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: UT Centrum 20:15 - 21:30 1. hodina 4.6.2024 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Latino pre ženy začiatočníčky

Termín A: ŠT Centrum 17:30-18:30 1. hodina 29.2.2024 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Centrum 17:00-18:00 1. hodina 18.3.2024 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Centrum 9:30-10:30 1. hodina 19.3.2024 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: UT Centrum 18:15-19:15 1. hodina 19.3.2024 13x60 min PRIHLÁSIŤ

Venčekový tanečný kurz pre stredné školy

Termín A: PO Centrum 15:00 - 16:30 1. hodina 16.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Centrum 16:45 - 18:15 1. hodina 16.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PO Centrum 18:30 - 20:00 1. hodina 16.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: UT Centrum 15:00 - 16:30 1. hodina 17.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: UT Centrum 16:45 - 18:15 1. hodina 17.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Centrum 15:00 - 16:30 1. hodina 18.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ST Centrum 16:45 - 18:15 1. hodina 18.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ŠT Centrum 15:00 - 16:30 1. hodina 19.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ŠT Centrum 16:45 - 18:15 1. hodina 19.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: PI Centrum 15:00 - 16:30 1. hodina 20.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: PI Centrum 16:45 - 18:15 1. hodina 20.9.2024 12x90 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz

Termín A: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 4.3.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 6.3.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 3.4.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 8.4.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 6.5.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 8.5.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 3.6.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 5.6.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 3.7.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 8.7.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 5.8.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín L: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 7.8.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín M: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 4.9.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín N: PO Centrum 19:00-20:00 1. hodina 9.9.2024 4x60 min PRIHLÁSIŤ