NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: NE Petržalka 18:30-19:45 1. hodina 27.9.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Centrum 20:45-22:00 1. hodina 29.9.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Petržalka 19:30-20:45 1. hodina 6.10.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Centrum 19:30-20:45 1. hodina 12.10.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PI Centrum 20:00-21:15 1. hodina 16.10.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Centrum 18:15-19:30 1. hodina 4.11.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ŠT Centrum 18:15-19:30 1. hodina 12.11.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ŠT Centrum 17:00-18:15 1. hodina 14.1.2021 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Tanečný rýchlokurz pre dospelých

Termín A: NE Petržalka 18:30-19:45 1. hodina 27.9.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Centrum 20:45-22:00 1. hodina 29.9.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Petržalka 19:30-20:45 1. hodina 6.10.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Centrum 19:30-20:45 1. hodina 12.10.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ST Centrum 18:15-19:30 1. hodina 4.11.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ŠT Centrum 18:15-19:30 1. hodina 12.11.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ŠT Centrum 17:00-18:15 1. hodina 14.1.2021 5x75 min PRIHLÁSIŤ

Baletná príprava pre deti MINI (3-4r)

Termín A: UT Petržalka 16:00-16:45 1. hodina 22.9.2020 13x45 min PRIHLÁSIŤ

Baletná príprava pre deti MIDI (5-6r)

Termín A: UT Petržalka 17:00-17:45 1. hodina 22.9.2020 13x45 min PRIHLÁSIŤ

Latino Dance Kids (7-12r)

Termín A: PO Petržalka 16:15-17:15 1. hodina 28.9.2020 12x60 min PRIHLÁSIŤ

Latino pre ženy začiatočníčky

Termín A: UT Centrum 20:00-21:00 1. hodina 29.9.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Centrum 19:00-20:00 1. hodina 20.10.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Centrum 18:00-19:00 1. hodina 10.11.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: ŠT Centrum 18:00-19:00 1. hodina 8.10.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ŠT Centrum 17:00-18:00 1. hodina 5.11.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: PO Centrum 17:00-18:00 1. hodina 11.1.2021 13x60 min PRIHLÁSIŤ

Salsa Ladies

Termín A: PO Centrum 9:30-10:30 1. hodina 5.10.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 9:30-10:30 1. hodina 7.10.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ŠT Petržalka 18:45-19:45 1. hodina 15.10.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: ŠT Petržalka 17:30-18:30 1. hodina 5.11.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz 2020

Termín A: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 5.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz 2021

Termín A: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.2.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 1.3.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.3.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 29.3.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.4.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 3.5.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 5.5.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 7.6.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 9.6.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 5.7.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.7.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín L: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 2.8.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín M: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 4.8.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín N: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 6.9.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín O: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 8.9.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín P: PO Petržalka 20:00-21:00 1. hodina 4.10.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín O: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 6.10.2021 4x60 min PRIHLÁSIŤ