NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: NE Petržalka 20:00-21:15 1. hodina 17.11.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Ružinov 19:30-20:45 1. hodina 19.11.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Centrum 20:45-22:00 1. hodina 20.11.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: UT Petržalka 18:00-19:15 1. hodina 26.11.2019 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: NE Petržalka 18:30-19:45 1. hodina 12.1.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Ružinov 20:00-21:15 1. hodina 15.1.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ŠT Centrum 17:45-19:00 1. hodina 23.1.2020 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Tanečný rýchlokurz pre dospelých

Termín A: NE Petržalka 20:00-21:15 1. hodina 17.11.2019 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: UT Ružinov 19:30-20:45 1. hodina 19.11.2019 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Centrum 20:45-22:00 1. hodina 20.11.2019 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: UT Petržalka 18:00-19:15 1. hodina 26.11.2019 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: NE Petržalka 18:30-19:45 1. hodina 12.1.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Ružinov 20:00-21:15 1. hodina 15.1.2020 5x75 min PRIHLÁSIŤ

Latino pre ženy - začiatočníčky

Termín A: ST Ružinov 17:00-18:00 1. hodina 23.10.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PI Centrum 19:00-20:00 1. hodina 8.11.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ŠT Petržalka 19:15-20:15 1. hodina 14.11.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Ružinov 18:00-19:00 1. hodina 18.11.2019 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: UT Centrum 19:15-20:15 1. hodina 14.1.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ŠT Centrum 17:30-18:30 1. hodina 23.1.2020 13x60 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz 2020

Termín A: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 2.3.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 4.3.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 4.3.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 30.3.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 1.4.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 1.4.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 4.5.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 6.5.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 6.5.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 1.6.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 3.6.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín L: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 3.6.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín M: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 6.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín N: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 8.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín O: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 8.7.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín P: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 3.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín R: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 5.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín S: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 5.8.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín T: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 7.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín U: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 9.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín V: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 9.9.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín X: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1. hodina 5.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín Y: ST Centrum 18:30-19:30 1. hodina 7.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín Z: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 7.10.2020 4x60 min PRIHLÁSIŤ