PRIHLÁŠKA

za člena Tanečnej školy TOP CENTRUM


Údaje k úhrade*

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefón a email) v zmysle ust. § 11 odst. 1 platného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely org. TOP CENTRUM, o. z., Turnianska 3099/5, 851 07 Bratislava, IČO: 30788803. Osobné údaje môžu byť spracované max. po dobu 10 rokov. Osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.

*povinné polia