NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov v Bratislave.

Latino pre ženy začiatočníčky

Termín A: ST Centrum 17:00-18:00 1. hodina 29.3.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PI Centrum 18:15-19:15 1. hodina 31.3.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Centrum 18:15-19:15 1. hodina 5.4.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Centrum 18:15-19:15 1. hodina 17.4.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Centrum 19:15-20:15 1. hodina 15.5.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: UT Centrum 17:00-18:00 1. hodina 6.6.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: UT Centrum 19:15-20:15 1. hodina 20.6.2023 13x60 min PRIHLÁSIŤ

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: PI Centrum 19:15-20:30 1. hodina 31.3.2023 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Centrum 20:15-21:30 1. hodina 17.4.2023 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Centrum 17:00-18:15 1. hodina 18.4.2023 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: NE Centrum 18:15-19:30 1. hodina 23.4.2023 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: UT Centrum 18:00-19:15 1. hodina 16.5.2023 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz

Termín A: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 3.4.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 8.5.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 5.6.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 3.7.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 7.8.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 4.9.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 2.10.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: PO Petržalka 20:15-21:15 1. hodina 6.11.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 8.3.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 5.4.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 3.5.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín L: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 7.6.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín M: ST Centrum 19:30-20:30 1. hodina 5.7.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín N: ST Centrum 19:30-20:30 1. hodina 2.8.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín O: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 6.9.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín P: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 4.10.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín R: ST Centrum 18:00-19:00 1. hodina 8.11.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín S: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 2.4.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín T: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 7.5.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín U: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 4.6.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín V: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 2.7.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín W: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 6.8.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín X: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 3.9.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín Y: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 1.10.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín Z: NE Centrum 17:15-18:15 1. hodina 5.11.2023 4x60 min PRIHLÁSIŤ