NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najkvalitnejšia a zároveň najširšia ponuka tanečných kurzov, svadobných rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov, kubánskej salsy v Bratislave.

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: NE Ružinov 16:15-17:30 1.hodina 21.1.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PI Petržalka I. 18:15-19:30 1.hodina 26.1.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ŠT Petržalka II. 19:15-20:30 1.hodina 1.2.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PI Petržalka I. 17:00-18:15 1.hodina 2.2.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PI Centrum 17:45-19:00 1.hodina 9.2.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: ŠT Petržalka I. 20:30-21:45 1.hodina 15.2.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ŠT Petržalka II. 20:45-22:00 1.hodina 22.3.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz

Termín A: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 5.3.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín B: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 7.3.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 7.3.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 9.4.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín E: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 11.4.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 11.4.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín G: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 7.5.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín H: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 9.5.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 9.5.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín J: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 4.6.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín K: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 6.6.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín L: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 6.6.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín M: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 2.7.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín N: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 4.7.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín O: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 6.8.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín P: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 8.8.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín Q: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 3.9.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín R: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 5.9.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín S: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 3.10.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ

Latino pre ženy – začiatočníčky

Termín A: ŠT Centrum 16:45-17:45 1.hodina 25.1.2018 13x60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Centrum 18:30-19:30 1.hodina 5.2.2018 13x60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín C: PI Centrum 17:00-18:00 1.hodina 16.2.2018 13x60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín D: UT Centrum 17:00-18:00 1.hodina 10.4.2018 13x60 min. PRIHLÁSIŤ

Kuban Salsa pre začiatočníkov

Termín A: ŠT Centrum 19:00-20:00 1.hodina 18.1.2018 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PI Ružinov 17:45-18:45 1.hodina 2.2.2018 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Petržalka I. 18:00-19:00 1.hodina 7.2.2018 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PO Petržalka II. 18:00-19:00 1.hodina 26.2.2018 13x60 min PRIHLÁSIŤ