NAJNOVŠIE KURZY,
KTORÉ PRE VÁS OTVÁRAME

Tá najlacnejšia a zároveň najkvalitnejšia ponuka tanečných kurzov, rýchlokurzov, krúžkov štandardných
a latinsko-amerických tancov, kubánskej salsy, brušných tancov v Bratislave.

Salsa party

Termín: SO Centrum 19:00-23:00 09.12.2017     PRIHLÁSIŤ

Tančiarne

Halloween party: SO Centrum 20:00-24:00 21.10.2017     PRIHLÁSIŤ

Tanečná prípravka MINI (3-4r)

Termín A: UT Petržalka I. 16:45-17:30 1.hodina 12.9.2017 14x45 min PRIHLÁSIŤ

Tanečná prípravka MIDI (5-6r)

Termín A: UT Petržalka I. 17:30-18:15 1.hodina 12.9.2017 14x45 min PRIHLÁSIŤ

Základný tanečný kurz pre dospelých

Termín A: UT Centrum 18:15-19:30 1.hodina 19.9.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ŠT Ružinov 19:15-20:30 1.hodina 21.9.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Petržalka I. 20:45-22:00 1.hodina 26.9.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: ST Petržalka II. 18:15-19:30 1.hodina 27.9.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PI Centrum 19:00-20:15 1.hodina 6.10.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: NE Petržalka I. 20:45-22:00 1.hodina 15.10.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: NE Ružinov 19:15-20:30 1.hodina 5.11.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: ŠT Petržalka II. 17:00-18:15 1.hodina 9.11.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: PO Centrum 19:30-20:45 1.hodina 13.11.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: UT Centrum 20:45-22:00 1.hodina 14.11.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: ŠT Ružinov 20:45-22:00 1.hodina 23.11.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín L: ŠT Petržalka I. 19:15-20:30 1.hodina 23.11.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín M: ST Petržalka II. 19:30-20:45 1.hodina 6.12.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín N: NE Ružinov 20:45-22:00 1.hodina 10.12.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín O: ST Centrum 17:15-18:30 1.hodina 13.12.2017 10x75 min PRIHLÁSIŤ
Termín P: PI Petržalka I. 18:15-19:30 1.hodina 26.1.2018 10x75 min PRIHLÁSIŤ

Svadobný tanečný rýchlokurz

Termín A: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 2.10.2017 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 5.3.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín C: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 7.3.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín D: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 7.3.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 9.4.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín F: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 11.4.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín G: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 11.4.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín H: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 7.5.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín I: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 9.5.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín J: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 9.5.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín K: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 4.6.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín L: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 6.6.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín M: ST Ružinov 19:00-20:00 1. hodina 6.6.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín N: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 2.7.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín O: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 4.7.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín P: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 6.8.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín Q: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 8.8.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín R: PO Petržalka I. 21:00-22:00 1. hodina 3.9.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín S: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 5.9.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ
Termín T: ST Centrum 21:00-22:00 1. hodina 3.10.2018 4 x 60 min. PRIHLÁSIŤ

Latino pre ženy – začiatočníčky

Termín A: PO Ružinov 20:15-21:15 1.hodina 18.9.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: PO Centrum 18:30-19:30 1.hodina 25.9.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: UT Centrum 17:00-18:00 1.hodina 26.9.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: UT Centrum 18:00-19:00 1.hodina 26.9.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Ružinov 19:00-20:00 1.hodina 16.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: PO Petržalka I. 20:00-21:00 1.hodina 16.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín G: ŠT Centrum 16:45-17:45 1.hodina 19.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín H: PI Centrum 18:15-19:15 1.hodina 20.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín I: PI Centrum 20:15-21:15 1.hodina 27.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín J: ŠT Petržalka I. 18:15-19:15 1.hodina 2.11.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín K: ST Ružinov 20:15-21:15 1.hodina 15.11.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ

Kuban Salsa pre začiatočníkov

Termín A: ST Petržalka I. 21:00-21:45 1.hodina 13.9.2017 13x45 min PRIHLÁSIŤ
Termín B: ŠT Centrum 20:00-21:00 1.hodina 28.9.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín C: PO Petržalka II. 20:30-21:30 1.hodina 16.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín D: PI Ružinov 19:00-20:00 1.hodina 20.10.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín E: PO Petržalka II. 19:15-20:15 1.hodina 13.11.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ
Termín F: PI Ružinov 16:30-17:30 1.hodina 24.11.2017 13x60 min PRIHLÁSIŤ